SUBSERVICE
[SubService Consulting AB]

 

 

Systemutveckling med Java™

 

Peter har en akademisk utbildning (1994-1997) från Högskolan Väst inom systemvetenskap 120 p. Därutöver har han en bred erfarenhet av systemutveckling från branscher som telecom, fordon, finans, spel samt statliga verk. Gemensam nämnare är programspråket Java™ samt inriktning mot administrativt stödjande funktioner/system.

 

Erfareheten från IT-branschen sträcker sig tillbaks till 1997, se konsultprofilen för ytterligare information.

 

Referenser lämnas på begäran.

 

 

 

 

 

Konsultprofil

 

Klicka på länken för att öppna/spara konsultprofilen.