SUBSERVICE
[SubService Consulting AB]

 

 

Dykeri

 

Peter är utbildad Röjdykare i Flottan (1990) och innehar därmed yrkesdykarcertifikat A. Vidare är Peter utbildad dykinstruktör inom PADI (Master Scuba Diver Trainer #71221) och CMAS (två-stjärnig).

 

Exempel på lämpliga uppdrag är enklare anläggningsdyk, sök/bärgning, inspektioner samt utbildning av nöjesdykare från nybörjare till instruktörsnivå.

 

Referenser lämnas på begäran.

 

 

 

 

 

Elmontage

 

Peter är utbildad elektriker med fyra års erfarenhet som installationsmontör. Behörighetsnivå är "Begränsad behörighet" vilket innebär att installationer görs i samverkan med part innehavande "Allmän behörighet".

 

Referenser lämnas på begäran.